KVKK Uyum süreçlerinizi nasıl yönetmelisiniz?

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); özel şirketler başta olmak üzere kamu kurumlarına ağır yükümlülükler getirmektedir.

Kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmeleri; idari para cezalarının yanısıra kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, yayılması ve süresi geçtiği halde silinmemesi suçlarından çeşitli hapis cezaları beklemektedir. KVKK kapsamında kurulan bağımsız denetim organı niteliğinde yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun re’sen denetleme yetkisine sahip olduğu bu alanda, işletmeleri bekleyen en büyük tehlike; idari para cezaları değil, yaşanması muhtemel veri güvenliği ihlallerinde oluşacak itibar kaybıdır. Son dönemde ciddi artış gösteren siber güvenlik vakaları vatandaşlarda bu manada farkındalık oluşturmaya başlamıştır. KVKK Uyum sürecinde kanunen yerine getirmeniz gereken yükümlülükleri sizin için derledik.

Peki KVKK uyum sürecinde bizim farkımız ne?

Hızlı

Online envanter ile kişisel veri envanterinizi oluşturmak çok hızlı!

İnovatif

KVKK uyum projesinin tüm süreçlerini online platformumuzda anında takip edin!

Uygulamalı

Uygulamalı çözüm önerileriyle Kanuna uyumlu hale gelin!

KVKK Uyum Neden Zorunlu?

24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun; geçici madde ile öngörülen 2 yıllık uyum sürecinin dolduğu 7 Nisan 2018 tarihinden itibaren tam anlamıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
KVKK; özel şirketler başta olmak üzere kamu kurumlarına ağır yükümlülükler getirmektedir. Kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmeleri, 5000 TL’den 1.000.000 TL’ye varan idari para cezaları beklemektedir! Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, son bir yılda toplamda 30-40 şirkete bu kapsamda 5.000.000 TL’ye varan idari para cezaları kesilmiştir. Bu cezalardan nasibini alanlara bakıldığında, bir eczanenin bile yer aldığı görülmektedir. KVKK’ya uyumlu yapının şirket bünyesinde tesis edilmesi, veri işleme faaliyetlerinde ortaya çıkması muhtemel veri güvenliğini ihlallerini de engelleyecektir. Ayrıca şirketlerin VERBİS‘e (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) kayıt olmaları gerekmektedir.

Şirketler KVKK'ya Neden Uygun olmak zorunda?

Yüksek idari para cezaları,

Yöneticilere karşı özen yükümlülüğüne aykırılıktan hapis cezaları,

Maddi & Manevi tazminat cezaları,

İtibar kaybı

Hizmetlerimizle ilgili misiniz?​