Farkında mısınız? Veri güvenliğinin en zayıf halkası insandır.

Kişisel Verilerin Korunması süreci; personelin bu konudaki farkındalığı ile doğrudan orantılıdır. Uygulamalı KVKK Farkındalık Eğitimleri ile personelinizi eğiterek kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirin.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) şirketler için çeşitli idari para cezalarının yanı sıra hapis cezaları uygulanmasına sebebiyet verecek riskler taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre bilgi güvenliğinde yaşana ihlallerin büyük bir çoğunluğu personelin bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak kötü niyetli ya da bilinçsiz personele karşı rücu edilebilmesi için personelin bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Kanuna uyum için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun hazırlamış olduğu Kişisel Veri Güvenliği İdari ve Teknik Tedbirler Rehberinde alınması gereken ilk tedbir olarak KVKK Farkındalık Eğitimleri ve Kişisel Veri Güvenliği eğitimlerine atıf yapılmaktadır. KVKK Farkındalık Eğitimlerinde temel amacımız şirket personelinin farkındalık düzeylerinin artırılması ve ilgili mevzuata uyum ve uygulama için gerekli hukuki altyapının oluşturulması amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz alanında uzman personelimiz ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 • Kişisel verilerin korunmasının önemi, kanunun amacı ve kapsamı,
 • Kişisel veri işleme envanteri nedir, nasıl hazırlanır?
 • VERBİS Nedir? VERBİS’e kayıt nasıl yapılacak?
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.​
 • Şirketin yükümlülükleri nelerdir? Çalışanlar nelere dikkat etmeli?
 • KVKK’nın istediği metinler neler, nasıl hazırlanır?

Peki Farkındalık eğitimlerini nasıl gerçekleştiriyoruz?

Eglenceli

Eğlenceli eğitim içeriği ile sıkılmayın! Üstelik online testlerle ekibinizle yarışarak eğitimi başarıyla tamamlayın!

Uygulamalı

Kanundan ezber kalıplardan artık sıkılmadınız mı? Gelin uygulamada neler yaşanıyor örnekler ile anlatalım!

Yetkin

Uzman ekibimiz hem teknolojiden anlıyor hem de hukuktan, aklınıza takılabilecek her konuya cevap vermek bizim için değerli!

Farkındalık Eğitimi Teknik

Temel farkındalık eğitimi ile birlikte KVKK’nın bilgi teknolojilerine olan etkilerinin ele alındığı bu eğitimde, kişisel veri işleyen personel bilgilendirilerek, bilgi işlem altyapısının yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi için şirket tarafından alınması gereken tedbirler detaylı olarak açıklanmaktadır.

 • Hesap verilebilirlik ilkesi kapsamında kişisel veri güvenliği nasıl sağlanır?
 • Network, sistem ve yazılım güvenliğinde alınması gereken önlemler,
 • Kişisel verilerin sınıflandırılması, maskelenmesi veya anonimleştirilmesi,
 • Privacy by Desing kavramı nedir, nasıl uygulanır?
 • Şirketin yükümlülükleri nelerdir? Çalışanlar nelere dikkat etmeli?
 • Veri koruma etki değerlendirmesi nedir, nasıl yapılır?

Temel Farkındalık Eğitimi + VERBİS Kayıt

Temel farkındalık eğitimi ile birlikte şirketin, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydı gerçekleştirilir. Özellikle ana faaliyet kolu olarak ciddi boyutlarda kişisel veri işlemeyen veri sorumluları için oluşabilecek idari para cezalarına karşı koruma sağlayan hizmet paketimizdir.

KVKK temel farkındalık eğitimi,

Kişisel veri envanteri nedir, nasıl hazırlanır?

VERBİS’e kayıt için kişisel veri envanteri hazırlanır,

Hazırlanan envanterler VERBİS’e aktarılır,

Kişisel veri envanteri şirkete teslim edilerek VERBİS'e kayıt tamamlanır.

Hizmetlerimizle ilgili misiniz?​