VERBİS için son tarih 30 Eylül! Peki VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt zorunluluğu; 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle başladı!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. Maddesinde ‘’Veri Sorumluları Sicili’’ (VERBİS) öngörülmüştür. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce; Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır.Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, VERBİS’e aşağıdaki bilgileri vererek kaydolmak zorundadır.

Peki VERBİS kayıt işlemlerini nasıl gerçekleştiriyoruz?

Hızlı

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt süresini kaçırmamanız bizim için önemli!

İnovatif

Yenilikçi bakış açısıyla geleneksel normları birleştirdik, sizin için takip edilmesi kolay bir yöntem geliştirdik!

Basit

VERBİS için verdiğimiz online destek ile kaydınız çok kolay!

Kişisel Veri Envanteri

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik İlke, usul ve esaslar başlıklı 5. Maddesinde

‘’Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.’’ denilerek ‘’Kişisel Veri İşleme Envanteri’’ hazırlanması zorunlu tutulmaktadır.  

Kişisel veri işleme envanteri; ‘’Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter,’’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Kişisel Veri Envanteri Neden Hazırlanmalı?

Kanuni zorunluluk,

Sicile kayıtta temel alınacak,

İlgili kişi başvuru süreçlerinin yönetiminde kullanılacak,

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası oluşturulmasında kullanılacak.

Hizmetlerimizle ilgili misiniz?​